Medicinka @ 2008-11-10 15:44:23

Gospod Maršič, mnogi radi, tudi na skrivaj,beremo vsebino vašega Foruma na Internetu. Kadar imamo malo odmora, tudi z zdravniki govorimo o tem, kaj naj šolska medicina zdravi in kaj alternativna.Pri tem večkrat prihaja do različnih mnenj.Zdravniki so proti zdravilcem, medicinske sestre pa imamo drugačno mnenje. G.Maršič, Vi ste verjetno najstarejši in najbolj izkušen zeliščar in zdravilec. Vemo, da Vi tudi ne zaračunete svoje storitve bolnikom. Kako Vam to uspeva.Zdravilcem običajno očitamo, da se jim gre samo za zaslužek. Če bi bili Vi minister za zdravje, kako bi to vprašanje uredili? Čakamo na vaš odgovor. Medicinka iz okolice Ljubljane.

Ivan Maršič @ 2008-11-15 09:58:07

Najprej lep pozdrav Medicinki in njenim kolegicam iz Ljubljane. V moj Forum ste poslali zanimivo in aktualno vprašanje. Zadnje leto se je veliko govorilo in pisalo o Zakonu, ki bo uredil vprašanje zdravilstva v Sloveniji. Kakor sledim z zdravilskem zakonom niso zadovoljni zdravniki, še manj pa alternativci. Leto je na okoli in nič se ni spremenilo. Sprašujete me, kaj jaz mislim, da se ta problem reši. Odgovoril vam bom kot Ivan Maršič in ne kot namišljeni minister. 1. Skrb za svoje zdravje, ki je tudi najvišja vrednota, naj bi postala obveza in dolžnost vsakega glede na njegovo psihofizično razvitost in materialne zmožnosti. Že v osnovni šoli naj bi učence manj «pitali« z antičnimi vojnami in učence poučevali kak naj bi njihov življenjski slog in skrb za lastno zdravje. Za zdravje naj bi šele v drugi vrsti odgovorni zdravniki in zdravilci. 2. Šolska medicina naj bi bila manj zvišana nad naravno, vsaj je iz nje nastala. Bolnikom naj bi omogočili, da si pomagajo z enim ali drugim zdravilskimi metodami. Izkustveno naravno zdravljenje, ki je lahko staro več tisoč let, naj bi postalo enako znanstvenim ugotovitvam. ¸ 3. Načrtno naj bi spoznavali zdravilske moči, ki so v vsakemu živem bitju (placebo, bioenergija). Spoznavati je treba, kdaj je porušeno ravnotežje v človeku in to ponovno vzpostaviti pred uporabo zdravil ali kirurškega noža. 4. Se pridružujem mnenjem mnogih šolanih medicincev, ki se upajo povedati: »Če odmislimo nesreče, je pravzaprav vse, kar se dogaja z našim telesom, posledica tega kar damo vanj« . Iz tega izhaja staro spoznanje, da je hrana najvažnejše živilo in zdravilo. To, če sem najstarejši in najbolj izkušeni zdravilec v Sloveniji, ne vem. Jaz sodelujem z zdravniki in me odvračam bolnikov od šolske medicine. Svoje storitve ne zaračunavam in tega v 40 letih zdravilske prakse nisem delal. Lepo Vas pozdravljam in vas vabim, da se še kaj oglasite. Ivan Maršič iz Škofljice.