Marjan @ 2007-10-17 11:12:43

Svetovalec g. Maršič, sem zdravnik, ki rad prebere vaš forum na internetu. Včasih tudi sam sprašujem paciente o tem, kako se prehranjuje. Ne smem jim kaj dosti svetovati o zdravi prehrani, ker to še ni postala zdravniška doktrina. Znanstvena medicina išče načine kako bi bolezni ozdravila, manj pa o tem zakaj nastajajo in kako jih preprečiti. Marsikomu pa priporočam, da pošlje vprašanje v vaš internet, ali pa da vas osebno obišče. Če ne prej, zgodovina vam bo dala opriznanje za trud, ki ga vlagate za boljše zdravje naših ljudi. Imam pa eno vprašanje. Veliko se piše in govori o gensko spremenjenih živil. Pri tem pa je simptomatično to, da jo agrarna znanost zagovarja, razna civilna društva in poborniki zdrave prehrane, pa odločno odklanjajo. Ta društva pošiljajo vloge na občine, da naj s svojimi odloki prepovedo gojenje gensko spremenjene hrane. Državna oblast pa o tem molči. G.Maršič, rad bi zvedel za vaše mnenje. Hvala in lep pozdrav. Marjan iz Ljubljane.

Ivan Maršič @ 2007-10-20 16:37:29

Zdravniku g.Marjanu iz Ljubljane! Vesel sem, da se je v našem Forumu oglasil zdravnik. Večkrat se zgodi, da mu kdo od zdravnikov po telefonu pokliče in tudi kdaj kdo pride k meni. Z zdravniki že vsa leta sodelujem, in ko smo obravnavali program za naravno zdravilišče v Dolini Kolpe, so sodelovali tudi zdravniki- profesorji Medicinske fakultete. Sam nikoli ne odsvetujem obisk pri zdravniku osebi, ki prihaja k meni, ali me pokliče po telefonu ali pa se oglasi na mojem Internetu. Moja želja je le ta, da bi si ljudje sami kaj več storili za lastno zdravje in dolgo življenje. Predvsem z zdravo prehrano, z gibanjem in preizkušenimi naravnimi pomagali. Večkrat sem že povedal, da so moje storitve brezplačne in morda za to tudi bolj učinkovite. Sprašujete za moje mnenje glede gensko spremenjenih živil. Nimam pozitivnega mnenja. Razum mi veleva, da sta si gensko spremenjena hrana in gensko spremenjena celica (rakava) zelo blizu. Nedavno sem v enem od časopisu prečital, da so v raziskovalnem institutu v Aberdeemu poskusno krmili živali z gensko pridelanem krompirju. Vse živali so poginile. To pa se ni zgodilo z živalmi, ki so jim dajali običajno pridelano hrano. Danes je že tako razvita znanost, da bi lahko zagotovo povedali, če je za zdravje gensko spremenjena hrana priporočljiva, ali pa je hudo škodljiva. Oglasite se še kaj na Internetu, ali kako drugače in sprejmite lep pozdrav od Ivana Maršiča