Darij @ 2005-10-03 15:55:18

Spoštovani ! Prebivalci Krajevne skupnosti Kočevska Reka si želimo, da bi imeli svojo občino. Če jo imajo lahklo v Osilnici in Kostelu, ki sta dosti manjši skupnosti, bi jo lahko imeli tudi mi. Pa tega ne sprašujem Vas g. Maršič. Slišal pa sem, da ste se pred kakimi desetimi leti pogovarjali z takratnim vodstvom Snežnika, da bi obnovili klimatsko zdravilišče na Borovcu. To je delovala že v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Podjetje Snežnik je dalo na Univerzi v Ljubljani tudi izdelati projekt novega zdravilišča. Prepričan sem, da bi to zanimalo tudi tujce, ki prihajajo v naše kraje. Ali bi lahko kaj več zvedel o tem, tudi zakaj se z delom za oživitev tega zdravilišča ni nadaljevalo. Slišal sem, da ste tudi Vi rojak iz naših krajev. Naredimo mi kaj več za razvoj naših vasi ! Znano je, da so Kostelski rojaki, ki živijo v Ljubljani, največ pripomogli, da ima Kostel svojo občino. V naprej hvala! Darij iz Kočevske Reke

Ivan Maršič @ 2005-10-11 10:20:12

Gospod Darij, hvala vam za sporočilo iz Kočevske Reke.Podpiram zamisel, da bi imeli svojo občino. Rojen sem bil v Primožih in še vedno čutim povezanost s temi kraji. Res sem bil na povabilo Snežnika na celodnevnem ogledu in pogovoru o tem, kako bi razvili nekdanji turizem v Borovcu, pa tudi v Kočah. Takrat je bil g.Ferlin odgovoren na Snežniku za te dejavnosti. Veliko je bilo dogovorjenega, vendar se je z njegovim odhodom aktivnost ustavila. Zvedel pa sem, da je Snežnik naročil pri strokovnjakih ljubljanske Univerze, da izdelajo načrt za oživitev zdravilišča v Borovcu. Kaj več o njem pa ne vem in bom prosil sedanje vodstvo podjetja, da nam kaj o tem pove. Takrat se je računalo , da bi obiskovali naše kraje nekdanji kočevarji. G.Ferlin je omenil, da bi posamezne kraje označili tudi z nekdanjimi kočevarskimi imeni. Ta so bila drugačna od sedaj veljavnih. Sprejmite lep pozdrav v Kočevsko Reko !