Zdravnik @ 2006-10-03 11:14:49

G. Maršič, na zadnjem klepetu smo imeli temo: nov zakon o zdravilcih in sodelovanje med zdravniki in zdravilci. Mnenja o tem so si bila različna. Od tega, da eni in drugi skrbimo za zdravje ljudi in bi moralo biti več sodelovanja. Starejši zdravniki pa menijo, da bi to samo poslabšalo zdravstveno oskrbo. Na kraju te teme smo se dogovorili, da naj Vas vprašam, če morda že sodelujete z zdravniki in kako to sodelovanje ocenjujete. Hvala vam za odgovor ! Zdravnik

Ivan Maršič @ 2006-10-09 17:26:52

Cenjeni zdravniki ! Moje sodelovanje z zdravniki ima svoje dvige in padce. V 60-tih letih sem bi v sporu z njimi, ker nisem pristal na tvegano operacijo, ki so mi jo svetovali. Moja vest mi je prigovarjala, da naj se sam pozdravim. Tako sem tudi storil in od takrat nisem več bil pri zdravniku, razen v enem primeru, ko je šlo za delovno nezgodo. Z več zdravniki pa sodelujem že ves čas. Več je takih, ki svetujejo težkim bolnikom, da naj gredo še k meni in to takrat, ko jim sami ne morejo ali neznajo več pomagati. Jaz poskrbim za podaljšanje njihovega življenja, da mirno in spokojno zapustijo ta svet. Že več kakor 30 let se prizadevam, da bi ustanovili naravno zdravilišče po vzoru podobnih sanatorijih v Avstriji in Nemčiji. Idejni načrti so bili pripravljeni za Rakitno, za Dolino Kolpe in ob kočevskem Jezeru.Imeli smo strokovno komisijo, ki je ocenila to mojo zamisel. Člani so bili znani strokovnjaki, vsi z doktorskimi naslovi in med njimi tudi profesorji Medicinske fakultete. Projekt je dobil zelo ugodno oceno in nekaj zdravnikov je povedalo, da bi tudi sami prispevali k investiciji. V zdravilišču naj bi si ljudje utrjevali zdravje s zdravo prehrano, knajpanjem in z uporabo drugih zdravilnih sredstev, ki jih lahko ponudijo najbolj znani zdravilci. Predlagal sem tudi, da naj bi se zdravniki sami prepričali, katere dopolnilne oblike naravnega zdravljenja bi lahko uporabljali pri svojem delu. Žal se je vedno zataknilo pri prostorskih načrtih, ki jih pristojne občine niso pripravile. Zavodu za zdravstveno varstvo RS sem pred nekaj leti predlagal, da bi ustanovili klub zdravih starostnikov. Moj namen je bil, da bi zdravstvo spoznalo kaj delajo in kako živijo tisti, ki zelo redko potrebujejo zdravniško pomoč. Ideja je bila na Zavodu dobro sprejeta, kasneje pa sem dobil odgovor, da je Zavod dolžan skrbeti za kritje stroškov bolnih in ne za zdrave občane. Naj bo za danes dovolj. Vas lepo pozdravlja Ivan Maršič.